JOIN OUR MAILING LIST
News


2016-09-17
Nicjes in SA Defence Force Niche Wall at Voortrekker Monument


SPESIALE AANBOD TOV NISSE IN DIE WEERMAG NISMUUR OP DIE VOORTREKKERMONUMENT ERFENISTERREIN (VTM)**


 

Geagte Militere Veteraan,

Die Raad van Militêre Veteraneorganisasies (RMVO) het ‘n nuwe, spesiale pakket vir die verkoop van nisse in die Weermag Nismuur, wat deel is van die Weermag Herdenkingsgebied, met die bestuur van die VTM en die Erfenisstigting (ES) beding. Dit word graag vir alle Militêre Veterane-organisasies (MVO’s) en belanghebbende individue se insae en oorweging deurgegee, aangesien dit op ‘n positiewe wen-wen oplossing neerkom wat besliste voordele vir alle betrokkenes kan inhou.

Hierdie aanbod is van toepassing op alle persone wat in die Weermag gedien het, hetsy as Staandemag- , Burgermag- ef Kommandolid, insluitende Nasionale Dienspligtiges, asook Burgerlike Werknemers, en al voornoemdes se onmiddellike naasbestaandes.

Volle besonderhede van die aanbod kan verkry word deur op hierdie skakel te kliek.

SPECIAL OFFER I.R.O. NICHES IN THE DEFENCE FORCE NICHE WALL ON THE VOORTREKKER MONUMENT HERITAGE SITE (VTM)**


 

Dear Military Veterans,

The Council of Military Veterans’ Organisations (CMVO) has negotiated a new, special deal re the sale of niches in the Defence Force Niche Wall, which is part of the Defence Force Commemoration Area, with the management of the VTM and the Heritage Foundation (HF). It is cordially brought to the attention of all Military Veterans’ Organisations (MVO’s) and interested individuals for their cognizance and consideration, as it boils down to a positive win-win situation with definite benefits for all concerned.

This special package is available to any person who served in the Defence Force, in whatever capacity, i.e. including members of the Permanent Force, the Citizen Force, the Commando’s, as well as National Servicemen and Civilian Employees, and the immediate next-of-kin of all the aforementioned.

For more detail on the special offer please click on this link.